Rate this post

بازی های ویدیویی 980

spy یکی از شخصیت های کدام بازی است

پاسخ : team fortress 2

طراح سوال : koosha_nem