Skip to main content

در کدام یک کیتین وجود دارد

پاسخ : قارچ ها

طراح سوال : Liam.Nisson

به دلیل وجود چه نیرویی سیارات به دور خورشید می چرخند

پاسخ : گرانشی

طراح سوال : nikoli_mehr

شایعترین نوع دیابت

پاسخ : دیابت نوع 2

طراح سوال : Physiotherapist

کدام گیاه گوشتخوار است

پاسخ : دیونه

طراح سوال : farzan.sa001

شیب نمودار سرعت-زمان نشانگر چیست

پاسخ : شتاب

طراح سوال : mohandes6771

ریز پرز در دستگاه گوارش چه کاری می کند

پاسخ : جذب مواد مغذی

طراح سوال : HoseinTeimoori

کدامیک از عناصر تشکیل دهنده خورشید نیست

پاسخ : جیوه

طراح سوال : mina_ebrahimi

هورمون های کدام غده ما را برای مقابله با شرایط پر استرس یاری می کند

پاسخ : فوق کلیوی

طراح سوال : alivazife1

قانون ارشمیدس در مورد چیست

پاسخ : نیروی شناوری

طراح سوال : fanos2

کدام عنصر دارای عدد اتمی 80 است

پاسخ : جیوه

طراح سوال : ¥.sh.a

کدام فلز بیشتر بصورت خالص استفاده میشود

پاسخ : مس

طراح سوال : bhwre

سرعت صوت در کدامیک از گزینه ها بیشتر است

پاسخ : فولاد

طراح سوال : hosseinsadr#1

کدام یک از ترکیبات زیر جز اصلی در ساخت شیشه میباشد

پاسخ : اکسید سیلیس

طراح سوال : Mahoor_k

غذای ساخته شده در برگ در ساقه کدامیک ذخیره میشود

پاسخ : پیاز

طراح سوال : hamid-mashhad

نماد علمی S مربوط به کدام عنصر است

پاسخ : گوگرد

طراح سوال : mamad..95

نام دیگر جوهر گوگرد چیست

پاسخ : اسید سولفوریک

طراح سوال : maryamvafa76

الگوی اتمی تامسون به کدام گزینه معروف است

پاسخ : کیک کشمشی

طراح سوال : itskimiaaa

اولین گاز نجیب در جدول مندلیف چه نام دارد

پاسخ : هلیم

طراح سوال : sardarpaydar

error: Content is protected !!