Skip to main content

یکی از شهرستان های استان تهران

پاسخ : اسلامشهر

طراح سوال : Shabgard13810723

طراح برج شهیاد (آزادی) کیست و ارتفاع آن چقدر است

پاسخ : حسین امانت.45 متر

طراح سوال : ehsan_asg

کدامیک حیوان ایستاده زایمان می کند

پاسخ : زرافه

طراح سوال : .kimia.13.

کدام ماده جزو مواد پروتئین جانوری نیست

پاسخ : نان

طراح سوال : معجون مرگ

تعداد یاخته های حاصل از کاستمان (میوز) سلول ها کدام است

پاسخ : 4

طراح سوال : amir58288

منبع سوخت در ورزش های هوازی کدام مورد می باشد

پاسخ : چربی

طراح سوال : ahmadheshmati

از واکنش یک کربوکسیلیک اسید و یک الکل کدام گزینه به همراه آب حاصل می شود

پاسخ : استر

طراح سوال : ShahaabBM

اندام اصلی فتوسنتز چه نام دارد

پاسخ : برگ ها

طراح سوال : tara ariyan

در صابون جامد چه عنصری وجود دارد

پاسخ : سدیم

طراح سوال : mortezajb

کبد در سمت … بدن قرار دارد و لوب راست آن … از لوب چپ است

پاسخ : راست.بزرگتر

طراح سوال : milad.star2333

کدام مفصل قابلیت چرخش 360 درجه ای را دارد

پاسخ : شانه

طراح سوال : rasoul_iran

سوختن تغییری … است که با تولید نور و گرما همراه است

پاسخ : شیمیایی

طراح سوال : S.Hadi.N

نام دیگر DNA چیست

پاسخ : اسید دئوکسی ریبونوکلئیک

طراح سوال : Malihe273

عملیات هضم غذا از کجا شروع میشود

پاسخ : دهان

طراح سوال : مهدی محمدی 69

کدام عنصر جز گازهای نجیب است

پاسخ : کریپتون

طراح سوال : HoomanZ

انقراض دایناسورها به چند میلیون سال پیش بر می گردد

پاسخ : 65

طراح سوال : hesamj98

عدد اتمی سدیم در جدول تناوبی

پاسخ : 11

طراح سوال : sheila91

error: Content is protected !!