Skip to main content

خالو به زبان کرمانشاهی به چه کسی میگویند

پاسخ : دایی

طراح سوال : hooosna

با ارزش ترین پول دنیا برای کدام کشور است

پاسخ : کویت

طراح سوال : kavosh_bsh

کشور عمان به چه سیستمی اداره میشود

پاسخ : سلطنتی

طراح سوال : arefdokhtarzar

بتن آرمه از چه موادی تشکیل شده است

پاسخ : آب سیمان ماسه آهن

طراح سوال : bardiaghol

کدام حیوان اگر چشمش را از دست بدهد چشم جدیدی مجددا رشد می کند

پاسخ : حلزون

طراح سوال : sanaz_ang

روی پرچم کشور ترکیه چه شکلی هست

پاسخ : ماه و ستاره

طراح سوال : mahdi.kh

قبرستان شیرهای سنگی در کدام شهر است

پاسخ : ایذه

طراح سوال : ashkankhajeh

کشور رکورددار بیشترین سرانه کتاب خواندن در جهان کدام است

پاسخ : ایسلند

طراح سوال : nas2.k

آرامگاه حمدالله مستوفی در کدام شهر واقع است

پاسخ : قزوین

طراح سوال : fatemetm97

نام دیگر قدیمی رامسر واقع در مازندران کدام است

پاسخ : سخت سر

طراح سوال : atousa.ah

برای مقابله با سرماخوردگی کدام یک از موارد زیر مفید است

پاسخ : عسل و لیمو ترش

طراح سوال : Imcolonist

error: Content is protected !!