Skip to main content

کدامیک از هنرمندان زیر در دردسرهای عظیم بازی نکرده است

پاسخ : مهرانه مهین ترابی

طراح سوال : *hajar*

کدام یک از بازیگران زیر در سریال متهم گریخت حضور داشته است

پاسخ : احمد پورمخبر

طراح سوال : mmrzashm

کدام یک از گزینه های زیر در سریال سفر سبز بازی نکرده است

پاسخ : پرویز پرستویی

طراح سوال : milad13721374

کدام شاعر معاصر نیست

پاسخ : صائب تبریزی

طراح سوال : kamy*r

نویسنده ی دایره المعارف دانش های فلسفی

پاسخ : هگل

طراح سوال : Meq

نویسنده کتاب حصاری از دروغ

پاسخ : آنتونی کیو براون

طراح سوال : G A B R I E L

error: Content is protected !!