2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1223

36+36+18+9+1

پاسخ : 100

طراح سوال : mahe_penh