2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1224

34×56

پاسخ : 1904

طراح سوال : nastaran_sh