2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1240

2×14×2×10

پاسخ : 560

طراح سوال : Amiir_rezza