3/5 - (3 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1181

یک دایره در بالای صفحه کاغذ چه احساسی را در ذهن مخاطب ایجاد میکند

پاسخ : سبکی

طراح سوال : vahidezq