3/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1168

یاشاسین در زبان ترکی به چه معنا است

پاسخ : زنده باد

طراح سوال : turk_gizi