1/5 - (1 امتیاز)

طبیعت و جانداران 1228

گنبد سرخ در کدام شهر واقع میباشد

پاسخ : مراغه

طراح سوال : ندارد