Rate this post

طبیعت و جانداران 1081

کوه کلاه قاضی در کدام استان قرار دارد

پاسخ : اصفهان

طراح سوال : ارشاویر@