4.1/5 - (28 امتیاز)

جغرافیا 1225

کوه بیستون آثار باستانی کدام استان است

پاسخ : کرمانشاه

طراح سوال : حامد95