2/5 - (7 امتیاز)

زبان انگلیسی 1240

کلمه tax به چه معناست

پاسخ : مالیات

طراح سوال : SAMMMAA