4.5/5 - (2 امتیاز)

ورزشی 1235

کلمه چاریوت در تکواندو به چه معناست

پاسخ : خبردار ایستادن

طراح سوال : yadegar_33