5/5 - (1 امتیاز)

تکنولوژی 1225

کدام یک DBMS (سیستم مدیریت پایگاه داده) نمی باشد

پاسخ : SharePoint                      گزینه های غلط (Access.SQL Server.MySQL)

طراح سوال : Nader.Rafiee