1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1228

کدام یک مسکن درد نیست

پاسخ : دکسترومتورفان                      گزینه های غلط (بروفن.استامینوفن)

طراح سوال : dr_pharmacist