2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1239

کدام یک جزو هنرهای تجسمی نمیباشد

پاسخ : شعر                      گزینه های غلط (نقاشی.طراحی.کاریکاتور)

طراح سوال : HaMiDJabbarzadeh