1.2/5 - (4 امتیاز)

زبان انگلیسی 1227

کدام یک جزء حروف صدادار می باشد

پاسخ : a_e_u

طراح سوال : .najmeh.sh