Rate this post

علم و دانش 1206

کدام یک از گزینه های زیر نوعی بافت پیوندی نیست

پاسخ : پوست                      گزینه های غلط (غضروف.چربی.خون)

طراح سوال : alireza596