2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1234

کدام یک از نقاش های زیر سبک کوبیسم را ابداع کرد

پاسخ : پیکاسو

طراح سوال : scooroo