Rate this post

علم و دانش 837

کدام یک از موارد زیر کمترین میزان املاح را در آب دریا داراست

پاسخ : کربنات کلسیم

طراح سوال : Parsaooo