5/5 - (1 امتیاز)

ادبیات 1164

کدام یک از موارد زیر از آثار محمد علی جمال زاده نیست

پاسخ : سنگی بر گوری                      گزینه های غلط (قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار.یکی بود یکی نبود.تاریخ روابط ایران و روس)

طراح سوال : حمید 22