Rate this post

علم و دانش 1213

کدام یک از مواد زیر انرژی زا نیست

پاسخ : ویتامین ها                      گزینه های غلط (چربی ها.کربوهیدرات.پروتئین ها)

طراح سوال : mahsa137694