Rate this post

غذا و نوشیدنی 976

کدام یک از غذاها مختص قزوین است

پاسخ : خورشت قیمه نثار

طراح سوال : ندارد