4/5 - (1 امتیاز)

علم و دانش 1205

کدام یک از سلول های عصبی زیر فاقد غلاف میلین است

پاسخ : نورون رابط

طراح سوال : bahar…..2000