5/5 - (1 امتیاز)

تکنولوژی 1236

کدام یک از زبان های زیر سرور ساید نیست

پاسخ : php                      گزینه های غلط (ruby.asp.net.java script)

طراح سوال : thegreatalb