Rate this post

مذهبی 1150

کدام یک از روش های استنباط احکام نزد شیعیان نمی باشد

پاسخ : قیاس                      گزینه های غلط (سنت.اجماع.کتاب)

طراح سوال : hossein_bjz