3.3/5 - (11 امتیاز)

طبیعت و جانداران 1232

کدام یک از دریاچه های زیر در استان کردستان قرار دارد

پاسخ : دریاچه زریبار

طراح سوال : himan**