3.2/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1173

کدام یک از تابلوهای حسین مصور الملکی نیست

پاسخ : نقش رستم                      گزینه های غلط (تخت جمشید.جنگ کرنال.عید نوروز)

طراح سوال : 1رنگی