Rate this post

سینما 652

کدام یک از بازیگران زیر موفق به کسب دو جایزه اسکار پیاپی شده اند

پاسخ : تام هنکس

طراح سوال : _Ardav