2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1225

کدام یک از اعداد زیر عددی مرسن است

پاسخ : 127

طراح سوال : narutokura