2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1238

کدام یک از آثار داوینچی نمی باشد

پاسخ : گشت شبانه                      گزینه های غلط (مونالیزا.باکره صخره ها.شام آخر)

طراح سوال : Nastaran.psd