Rate this post

بازی های ویدیویی 1161

کدام گزینه یکی از کلاس های بازی Team Fortress 2 نیست

پاسخ : Assault                      گزینه های غلط (Pyro.Medic.Scout)

طراح سوال : 3pehrcog