5/5 - (1 امتیاز)

تکنولوژی 1238

کدام گزینه در فرمول نویسی اکسل به عنوان تابع جستجوگر میباشد

پاسخ : vlookup

طراح سوال : sina,67