Rate this post

طلایی 373

کدام گزینه از کمپانی های خرید اینترنتی نیست

پاسخ : bing                      گزینه های غلط (ebay.walmart.amazon)

طراح سوال : Quizofkings