Rate this post

اطلاعات عمومی 1171

کدام کشور همسایه ایران در شمال شرق میباشد

پاسخ : ترکمنستان

طراح سوال : farshad-m123