1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1233

کدام پلیمر نیست

پاسخ : آمونیاک                      گزینه های غلط (پلاستیک.پشم.سلولز)

طراح سوال : ‘a.j’