1.2/5 - (4 امتیاز)

زبان انگلیسی 1233

کدام واژه معنی آرامش نمیباشد

پاسخ : broad                      گزینه های غلط (balm.repose.rest)

طراح سوال : shukulat