Rate this post

تکنولوژی 1192

کدام نرم افزار برای فشرده سازی فایلها مورد استفاده قرار میگیرد

پاسخ : Winzip

طراح سوال : Payamkz