5/5 - (1 امتیاز)

تکنولوژی 1220

کدام مورد از خانواده گنو/لینوکس نیست

پاسخ : free bsd                      گزینه های غلط (fedora.debian.open suse)

طراح سوال : Power.Programmer