Rate this post

علم و دانش 836

کدام ماده باعث رسیدگی زود میوه ها میشود

پاسخ : اتیلن

طراح سوال : poria_soh