3.8/5 - (5 امتیاز)

سینما 1203

کدام فیلم یک اثر اقتباسی محسوب نمی شود

پاسخ : سخنرانی پادشاه                      گزینه های غلط (حیثیت.چشمان کاملا بسته.ارباب حلقه ها)

طراح سوال : kingkamihiv1997