3.8/5 - (5 امتیاز)

سینما 1204

کدام فیلم زیر در سال 1991 برنده 7 جایزه اسکار شد

پاسخ : Dances With Wolves

طراح سوال : BaharRF