2.8/5 - (5 امتیاز)

علم و دانش 1182

کدام عضو اندام هدف غده ی پاراتیروئید نیست

پاسخ : قلب                      گزینه های غلط (استخوان.روده.کلیه)

طراح سوال : meti.somi