Rate this post

جغرافیا 833

کدام شهر در استان فارس نمی باشد

پاسخ : بافت              گزینه های غلط (لارستان.نی ریز.زرین دشت)

طراح سوال : Alireza.sh.81