Rate this post

بازی های ویدیویی 88

کدام شخصیت در بازی Uncharted 4 نیست

پاسخ : گرالت                گزینه های غلط (نیتن.سالی.سم)

طراح سوال : iam.mostafa