3.4/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1170

کدام ساز به سخت ترین ساز جهان معروف است

پاسخ : ویولون

طراح سوال : fereshteh kmz