5/5 - (1 امتیاز)

علم و دانش 1202

کدام روغن باعث کاهش کلسترول و فشار خون میشود

پاسخ : روغن کنجد

طراح سوال : Nazimlk