Rate this post

تاریخ 1094

کدام رئیس جمهور آمریکا دستور حمله اتمی در جنگ جهانی دوم را صادر کرد

پاسخ : هری ترومن

طراح سوال : Pedram safaiyan